Framside 1
Framside 2
Framside 3
Framside 4
Framside 5

Eikefjordsoga

Eikefjordsoga tar for seg soga i området til gamle Eikefjord kommune. Den vil stadig bli oppdatert med nye artikle og skal danne grunnlag for soga i bokform.

Vil du hjelpe til med denne soga er du hjerteleg velkommen.

Faktaopplysningar

Eikefjord IL

Viste du at Eikefjord Idrettslag blei stifta i 1967. Friidrettsgruppa og ski/o-gruppa var med frå starten. I 1971 kom fotballgruppa med og er no den største gruppa i idrettslaget.

I 1719 vart Peder Olsen Egewold dømd for drap eit kvinnfolk han var i lag med, ved Honnes i Førdefjorden. Han vart dømd frå live 30 mars på tinget på Hopen. 21. juni 1719 fekk han endeleg dom: Hovud og høgre hand skulde «med en øxe af Skarprikteren afhugges». Han Per hadde erkjent drapet, og hadde ikkje bede om appell. Difor skulde no futen Rue få domen «fuldbyrdet».

Opphavsverna © 2021 Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling:
Inova Light Ltd