Eikefjord Idrettslag skipa i 1938. Reidar Høyseth har fått tak i korrespondanse med krinsen der laget vart oppmoda om å melde seg inn. Han hadde også aktivitetstall som viste at det var aktivitet i laget etter krigen.

Opphavsverna © 2021 Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling:
Inova Light Ltd