Joleik har ikkje skrive om Teigen i Florasoga.

Matrikkelen 1838

70 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

70 Gnr

Opphavsverna © 2021 Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling:
Inova Light Ltd