Mathias dreiv frå 1952 butikk i Barlindbotn.

Han hadde butikken i same bua som skipsekspedisjonen og posten.

Matias slutta med butikk når Barlindbotn fekk vegforbindelse med Eikefjord i 1970.

Same året vart posten i Barlindbotn nedlagt og båtrutene vart det slutt på.

Matias Kalsvik byrja som landpostbod ved postkontoret i Eikefjord

MKalsvik 
Post, ekspedisjon og butikk låg der det no er bygt opp settefiskanlegg. Bygningane står enno utanfor gjerdet. (2022) MKalsvik02.jpg

Kilde nb.no, Bjarte Sindre - Posten i Flora. 

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd