Harry Classon driv møbelverkstad på Storebru. Classon var fødd i Gøteborg og begynte 15 år gamal på Bergen Forskule. 16 år gammal begynte han på fire prs læretid hos møbelsnekkarfirma Chr. Knag, Bergen, der han fekk sin grundige utdanning. Samtidig gjekk han Bergens tekniske aftenskule. 20 år var han såleis fullt utlærd møbelsnekker, og har sidan arbeidet på fleire møbelverkstader og ein del i bygningsbransjen, inntil han begynte sin eigen forretning i 1946. Spesialitet var finare møblar og innreiing. HClas01 HClas02

Firda 13. mars 1951

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd