Behovet for kommunikasjon har endra seg over tid. Våre første forfedre hadde ikkje store behov og kom seg greitt fram etter ein sti i marka eller ein kano på sjøen.

Etter kvart vart båtane betre og stiane vart kjerrevegar – og slik har standarden forbetra seg fram til dagens nivå der vi køyrer gjennom fjella i staden for over.

I dette avsnittet tar vi for oss båtar som har gått på fjorden, kjerrevegar og vegar som har vorte bygde og nedlagde. Etter kvart vil det også dukke opp litt om gamle bilar, drosjer og bussar som har trafikkert vegane i Eikefjord.

Bil Citroen5CV Midtbo
Ludvig og Olea Midtbø på tur med sin Citroen 5CV

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd