Vegane ut frå Eikefjord sentrum var bygd for hest og kjerre. Det var ikkje lovleg med bilkøyring på vegane før i 1937, og det var ikkje rutekøyring på vegane før i 1938.

Vegane var ikkje i god stand og teleløysing var eit stort problem. Først i heradstinget 29 juni 1937 vart det opna for biltrafikk med vogn inntil 1 ½ tonn på vegane til Løkkebø, Langedal og Vasset. Heradsstyret oppfordra vegvaktaren til å sjå til at det ikkje var trafikk på vegen når den var dårleg.
I 1942 vart det også opna for biltrafikk til Svarthumle.

Heradsting_søknad.jpg

Det var Bendik Endestad og Jarl Havn som hadde dei første bilane i bygda. Jarl sette sin bil i land frå båt på Helleneset. Herifrå gjekk det tur til Knapstad for alle det var plass til på lasteplanet. Olina Endestad husker godt ho fekk sitte i styrehuset med onkelen.

Heradsstyret sette ned ei nemnd som kom med forslag til rutetider og billettprisar. Det vart sett opp rute til Løkkebø på onsdagar og laurdagar, og til Hyen på søndagar. Frå Vasset var det køyrt søndagar dersom minst 5 personar melde seg.

Taksten var 0,08 kr pr.km, så ein tur til Løkkebø kosta ei krone.

Heradsting ruter01
Heradsting ruter02

FIRDA BILLAG

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd