stavenes-300DS «Stavenes» er et lokalruteskip som ble bygd for Nordre Bergenhus Amts Dampskibe i 1904. Skipet var byggenummer 126 ved Bergen Mekaniske Verksted (BMV) i Solheimsviken, og kostet 111 760 kroner. «Stavenes» gikk hovedsakelig i lokalruter i Sogn og Fjordane, og ble i 1934 ombygd for å kunne frakte biler. I 1954 ble hun ombygd til motorskip, og fikk overbygg over broen. I 1973 ble skipet solgt til Storbritannia og benyttet som lystbåt. I 1991 ble «Stavenes» kjøpt tilbake til Norge av Veteranskibslaget Stavenes som siden har stått som eier. Skipet ble erklært verneverdig av riksantikvaren i 1992[1], og er per mars 2010 under restaurering i Dåfjorden. I 2009 ble det kunngjort at riksantikvaren bevilger 1 million kroner til restaureringen av DS «Stavenes»

I 1902 foreslo Christian Michelsen (daværende direktør i Nordre Bergenhus Amts Dampskibe) å bygge to nye skip. Amtstinget 1902-1903 vedtok å etterkomme direktørens ønske, og begge skipene ble kontrahert ved Bergen Mekaniske Verksted. Det første (med byggenummer 122) ble levert i 1903 og ble døpt DS «Gudvangen». I september 1904 ble det andre skipet levert og døpt DS «Stavenes». Etter overleveringen ble hun satt inn i lokalruter - hovedsakelig i Sunnfjord og Nordfjord. I 1919 skiftet rederiet navn til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (FSF). Fra midten av 1920-tallet begynte skipet å betjene ruter i indre Sogn. I 1934 ble DS «Stavenes» ombygd, blant annet for å kunne føre biler. Etter dette gikk hun som en slags bilferge på strekningen Lærdal - Vadheim. Bilene måtte lagres på tvers på fremdekket, og kapasiteten var 7-8 biler.

I 1954 ble skipet oppgradert til motorskip ved Frydenbø Slipp & Mekaniske Verksted. Dampmaskin og kjele ble erstattet av en britisk dieselmotor bygd i 1942. Denne krigsbygde motoren viste seg å være lite driftsikker, og ble allerede i 1956 byttet ut med en BMV dieselmotor.

I april 1973 ble MS Stavenes kjøpt av J. G. Kew i Rugby, England, for å brukes som privat lystbåt. Skipet ble funnet sterkt forfallent i Liverpool i 1991. Privatpersoner kjøpte henne og førte henne tilbake til Norge. Veteranskibslaget Stavenes ble stiftet for å stå for restaureringen, men det viste seg vanskelig å skaffe til veie økonomiske midler, og arbeidet stoppet opp. Under Nordsteam 2005 ble skipet slept til Bergen for å delta. Dette vekket interessen hos veteranskipsentusiaster i byen, og de blåste nytt liv i Veteranskibslaget Stavenes i 2007. Restaureringsprosjektet fikk etterhvert økonomisk støtte fra Fjord1 Fylkesbaatane, enkelt-kommuner i fylket, bedrifter og private. I 2009 kunngjorde riksantikvaren at DS «Stavenes» var tildelt 1 million kroner i støtte for 2010. Ny dampmaskin ble kjøpt inn, og arbeid med skrog og innredning fortsatte.

DS «Stavenes» hadde ved levering en tonnasje på 181,97 bruttoregistertonn (brt) og 96,37 nettoregistertonn (nrt). Drektighet under måledekk var 118,98 brt. Skroget er isforsterket for å takle frosne fjorder i indre del av Sogn. Hovedmaskinen var en kullfyrt trippel ekspansjon dampmaskin med arbeidstrykk 165 psi. Oppgitt ytelse var 237 ihk (indikerte hestekrefter) og 49 nhk (nominelle hestekrefter), noe som ga en fart på 9,7 knop. Etter ombyggingen i 1954 ble dampmaskinen erstattet av en sekssylindret dieselmotor med ytelse på 300 bhk. Denne motoren var bygd av Keighley H. Widdop & Co i England i 1942. I 1956 ble Widdop-motoren erstattet av en ny syvsylindret BMV totaktsdiesel med ytelse 350 bhk. Veteranskibslagets restaurering innebærer at skipet igjen vil bli utstyrt med en kullfyrt dampmaskin. I 1907 var skipet sertifisert for 171 passasjerer i innaskjærs fart. Mannskapet besto samme år av skipsfører, offiser, to maskinister, fem dekksfolk, 2 maskinfolk, og tre i forpleiningen. Skipet hadde salong akter, og tredje plass salong og folkelugar forut. Postkontoret lå midtskips på babord side.

Kilde: Wikipedia

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd